Paula Vicente Puiggròs
Escala abatuda
10 cèntims
Des-fent
Pintura mural
La tassa de casa
Totxos
Projectes col·lectius