Escala abatuda
2018
Tubs de ferro escalfats, deformats i soldats.
170 x 70 x 50 cm.
Davant d’una societat de jerarquies, en la que sembla que constantment haguem d’estar
pendents de tenir més que el del costat, un lloc de treball amb més poder, guanyar més
diners, una posició social més elevada, se’ns presenta una escala abatuda.
Una escala que ha perdut la voluntat de pujar, que està cansada, que agafa una forma
més orgànica mirant cap a un futur idealitzat en la que la seva utilització no fos necessària.
Un objecte humanitzat que es queixa davant un món cada vegada més tecnificat
i artificial que sembla que hagi oblidat la naturalitat.