2019
Permanent construcció
Permanent construcció és un projecte de creació i recerca artística que parteix d’una sensació de malestar dins una gran metròpolis com és Barcelona i la conseqüent voluntat de voler marxar fora, d’anar al refugi. A partir d’aquí, explora què és el refugi i què es el que fa que es converteixi en aquest, plantejant-se si existeix el refugi ideal.
Estudi d'un refugi ideal

De la impossibilitat de trobar un refugi perfecte, el refugi ideal, en sorgeix una maqueta d’una cabana inacabada mòbil.
Una al·lusió a aquell espai idealitzat al que mai podrem arribar, el que no existeix sobre cap coordenada fixe ni estàtica sinó que es mou amb tot el nostre voltant fluid. El que només existeix en la nostra imaginació, i al qual només ens podem acostar amb la il·lusió de quan s’està fent.
Una construcció inconclusa o que fixa la seva finalització a mig camí. Està “malament” no acabar? Així, la idea de refugi entra en confrontació amb aquell cert aire tràgic d’allò inacabat, mig fet mig abandonat. Una precarietat que no s’amaga, sino que s’exhibeix en la seva vulnerabilitat. Un futur refugi utòpic que convida permanentment a acabar la seva construcció, a habitar-lo.
2019
Fusta, pals, rodes, fang, palla i cordill.
60cm ø x 55cm.
Refer maons

2019
Terra de diferents procedències.
40 maons de 11x23x5cm aprox.
Refer maons proposa reconstruir el mòdul constructiu bàsic, per refer metafòricament la base del sistema de contrucció de la nostra societat. Per construir s'estableixen 3 paràmetres:

- Amb una temporalitat diferent, molt més lenta, seguint tota l’evolució de
principi a fi, sense delimitar-se per un deadline.
- Sense un objectiu funcional ni “productiu”
- Per passar-ho bé
pdf
Descarregar projecte Permanent Construcció
Anar a la muntanya és un llibret d’històries, aparentment intranscendents, que sorgeixen a partir de l’acció d’anar a buscar terra sis localitzacions diferents, amb la qual es va dur a terme la peça Refer maons.

Seguint una estructura similar a un diari personal la proposta indaga sobre la idea de productivitat, contraposant el concepte capitalista amb allò que nosaltres sentim que realment ens aporta alguna cosa, que ens és “productiu”.

Anar a la muntanya.
2019
Impressió sobre paper.
10x14cm
Descarregar llibret Anar a la muntanya
pdf