Tu, jo, fotons, electrons
Tu, jo, fotons i electrons és una invitació a una trobada. És una instal·lació lumínica interactiva en què tota mena de vides i cossos estan interconnectats, una intra-acció entre un aparell tecnològic, humans i més-que-humans. És una relació traduïda a llum per preguntar-nos: si canvies la nostra manera de percebre el nostre entorn i les vides que ens envolten, canviaria també la manera de relacionar-nos-hi?

Segons l’explicació de la física, tocar no comporta contacte. El que entenem com a “tacte” és en realitat la força de repulsió electromagnètica entre aquests. Així doncs, què significa tocar? Com a cossos d’aigua, som conductores. Tenim una càrrega pròpia que afecta i és afectada pels altres cossos. Quan dos o més cossos conductors s’acosten aquesta càrrega varia, afectada per l’altre, però a un nivell tan petit que no ho percebem. Tu, jo, fotons i electrons tradueix a llum aquesta relació normalment invisible entre nosaltres, cossos humans, més-que-humans, vegetals i tecnològics, per preguntar-nos de quina manera som afectades i afectem l’entorn més enllà del que veiem.

L’objectiu és apropiar-nos de la tecnociència per crear nous coneixements compartits i col·lectius. Posar en dubte els aparells de producció de la veritat establerts. Convidar-nos a especular juntes, a repensar i redescobrir aquesta xarxa en la qual estem totes implicades. Obrir noves narratives entorn tocar per acollir una perspectiva més amplia, on el cos no acaba amb la pell sinó que traspassa i continua en l’altre, en una xarxa multiespècies.

Per que, si tocar no comporta contacte, ens hem deixat mai de tocar?

2024. Jardins de llum. Manresa