2018
Paper. Material escolar
35 totxos. 24 x 11x 9 cm cada un
Totxos
Aquest projecte pretén fer una reflexió crítica del nostre sistema educatiu a partir del material escolar que es genera cada dia i que passa a ser inútil un cop superat l’ ”examen”.
L’obra recupera apunts de classe de diversos orígens i èpoques (de 1985 a 2018). Seguint una metodologia similar a una fàbrica industrial de producció, aquests apunts són ficats dins un motlle a pressió i, utilitzant l’aigua com a aglutinant, donen com a resultat 35 totxos de paper mullat.
D’aquesta manera, tot aquest material que teòricament és destinat a la construcció intel·lectual i personal de l’individu, passa a ser utilitzat per a la construcció d’un mur que ens impedeix el pas i alhora ens condueix cap a un camí determinat, fent referència a l’educació dirigida.