La tassa de casa
2017
Gel
Dimensions variables
Vivim en un cicle infinit d’horaris, dates, agendes. Tot calculat i organitzat per poder fer tot el que hem de fer en un dia. Sense parar, ni parar a pensar-ho.
La productivitat s’ha infiltrat en la nostra quotidianitat, la jornada laboral no acaba després de les 8 hores diàries que dicta el sistema i el temps anomenat “lliure” ha quedat reduït a una altre obligació moral: un “he de” perquè després “hauré de”
i per tant “hauria de”.
Entre milers d’estratègies per aturar els rellotges, una brutal sobreproducció d’imatges,
cosmètics, operacions, una tecnologia cada vegada més ràpida... el temps se’ns escapa
sense poder fer-hi res.
Fotogrames extrets d'un vídeo