2019
ciment, terra de diferents procedències, llavors
dimensions variables
Studio delle crepe
Aquest projecte parteix de la recollida de terra de diferents punts de Barcelona i Itàlia (Bolonya). Aquesta terra, tota barrejada, queda reclosa dins de blocs de ciment que recorden a la idea de la ciutat. El projecte no es planteja com una obra acabada sinó com un estudi del comportament revolucionari de les males herbes, que busquen les esquerdes i els buits oblidats d’allò que les oprimeix per créixer cada una al seu ritme però totes juntes cap a l’exterior, i el posa en relació amb una possible energia latent de dins de la ciutat. Juntament als blocs de terra i ciment, un full de paper amb les coordenades permet a l’espectador buscar i veure quin és l’origen de la terra.