2019
ciment, terra de diferents procedències, llavors
dimensions variables
Studio delle crepe
Aquest projecte parteix de la recollida de terra de diferents punts de Barcelona i Itàlia (Bolonya). Aquesta terra, tota barrejada, queda reclosa dins de blocs de ciment que recorden a la idea de la ciutat. El projecte no es planteja com una obra acabada sinó com un estudi del comportament revolucionari de les males herbes, que busquen les esquerdes i els buits oblidats d’allò que les oprimeix per créixer cada una al seu ritme però totes juntes cap a l’exterior, i el posa en relació amb una possible energia latent de dins de la ciutat. Juntament als blocs de terra i ciment, un full de paper amb les coordenades permet a l’espectador buscar i veure quin és l’origen de la terra.
“Enfront al cercle de dispositius de poder que ens envolta (pressió mercantil, cultura de l’oci, hiperregulació institucional, caducitat d’idees, precarietat de relacions...) tenim dues opcions: l’èxode o la infiltració; escapar o esquerdar”
(Marina Garcés, 2013